Teisės aktai

Jonavos politechnikos mokyklos 2017-2020 metų strateginis planas

Jonavos politechnikos mokyklos 2018 m. veiklos planas

Vykdomų programų įgyvendinimo planas

Mokyklos įstatai

Mokyklos vidaus darbo tvarka

Jonavos politechnikos mokyklos organizacinės valdymo struktūros schema

KVS procesų vadymo modelis

Darbo užmokestis

Įsakymas dėl politechnikos mokyklos stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašo tvirtinimo

Mokinių elgesio taisyklės, teisės ir pareigos

Personalo kompetencijų tobulinimo bei kvalifikacijos kėlimo planas 2018 metams

Mokinių asmens duomenų tvarkymo Jonavos politechnikos mokykloje taisyklės

Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Vertinimo tvarkos aprašas