2% GPM parama

Gerb. tėveliai, buvę mokyklos mokiniai ir visi, kurie norėtų paremti mūsų mokyklą,

Pagal LR Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus, savo pajamų mokesčio dalį (iki 2 %) Jūs taip pat galite pervesti pasirinktai įstaigai, organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą. Tai nepareikalaus iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų.

Jeigu nuspręstumėte skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį Jonavos politechnikos mokyklai, iki kovo 31 d. pateikite prašymą, kad ši mokesčio dalis būtų pervesta Jonavos politechnikos mokyklai. Prašymo formos laukeliuose (forma pridedama, o pildymo pavyzdys yra antroje kreipimosi pusėje) įrašykite duomenis:

1 – asmens kodą,

2 – vardą, pavardę (didžiosiomis raidėmis),

3 – gyvenamąją vietą (didžiosiomis raidėmis),

4 – telefoną (jei turite),

5 – el. pašto adresą (jei turite),

6 – mokestinį laikotarpį (praėjusius 2009 kalendorinius metus),

7 – formos pildymo datą,

8 – žymėti „Pirminė“,

9 – rašyti „1“

10 – mokyklos kodą – 111964563,

11 – mokyklos pavadinimą – JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA,

12 – mokyklos adresą – KAUNO G. 75, JONAVA,

13, 14 ir 15 laukeliai nepildomi,

16 – įrašykite kiek % skiriate mokyklai.

Prašome nepamiršti pasirašyti.

Užpildytą formą galite nunešti į Mokesčių inspekciją, grąžinti klasės auklėtojui arba atnešti į mokyklos raštinę ar buhalteriją (galime padėti užpildyti). Tikimės, kad būsite ištikimi rėmėjai ir sumokėto pajamų mokesčio dalį nukreipsite į Jonavos politechnikos mokyklos paramos fondą. Specialią prašymo formą, užpildymo ir pateikimo taisykles galima gauti VMI arba interneto adresais:

FR0512 forma MS Word DOC formatu

FR0512 forma Adobe Reader PDF formatu

FR0512 forma ABBYY eFromFiller FFDATA formatu

FR0512 formos pateikimo ir užpildymo taisyklės