Mokymo programos

specialybes

Siūlome mokytis:

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą

(mokymosi trukmė 3 metai)

Virėjai

Išmoksite gaminti šaltuosius ir karštuosius patiekalus, desertus, gėrimus, nesudėtingus konditerinius gaminius. Naudositės įvairiomis receptūromis, šiuolaikiniais įrengimais ir technologijomis.

Suvirintojai

Išmoksite suvirinti metalines detales dujomis bei elektra, paruošti detales, kurias reikia suvirinti, paruošti postus dujiniam ar rankiniam elektriniam suvirinimui ir pjovimui arba suvirinimui pusautomačiais.

Elektros įrenginių elektromechanikai

Išmoksite skaityti elektros schemas, matuoti elektrinius ir neelektrinius dydžius, montuoti ir eksploatuoti apšvietimo įrenginius, elektros pavaras, aukštosios įtampos skirstomuosius, transformatorių pastočių įrenginius, elektros tiekimo oro linijas, montuoti kabelines linijas, eksploatuoti relinės apsaugos ir automatikos įrenginius, elektronikos įrenginius, atlikti pagrindines šaltkalvio operacijas, naudotis informacinėmis technologijomis, organizuoti verslą, žinoti elektrotechnikos, automatikos ir elektronikos pagrindus, elektromechaninių prietaisų konstrukcijas ir veikimo principus, elektrosaugos ir saugos darbe reikalavimus, mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis.

Apeigų ir švenčių organizatoriai

Būsimieji renginių organizatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi renginių ir švenčių bei apeigų organizavimo, etiketo, estetikos ir aptarnavimo bei bendravimo kultūros, teisės pagrindų, verslo ir apskaitos pagrindų, apeigų scenarijaus bei sąmatos sudarymo ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo kabinetuose bei renginių organizavimo įmonėse. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami renginių organizavimo ir vedimo, bendravimo, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai. Renginių organizatoriaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Praktika vyksta praktikos vietose pagal sutartis. Praktika atliekama pas darbdavius. Baigus apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal kultūros, meno, pramoginių renginių organizavimo krypties programas.

Automobilių mechanikai

Išmoksite įvertinti automobi-lio bei jo mechanizmų techninę būklę, nustatyti gedi-mus ir jų priežastis, atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, atlikti ardymo/surinkimo darbus. Gebėsite dirbti suvirinimo įrengimais, atlikti metalo apdirbimo šaltkalvystės darbus.

Padavėjai ir barmenai

Išmoksite sudaryti valgiaraštį, įvairiais būdais serviruoti stalus. Išmoksite parinkti indus, įrankius, patiekti valgius, parinkti gėrimus. Gebėsite organizuoti įvairius pobūvius ir jų metu aptarnauti lankytojus.

Statybos verslo paslaugų teikėjai

Išmoksite įvertinti verslo aplinką, pasirinkti palankiausias verslo organizavimo formas, rengti individualios statybos įmonės verslo planą ir steigimo dokumentus, parinkti, paruošti ir sandėliuoti statybines medžiagas ir žaliavas, tikrinti medžiagų ir konstrukcijų kokybę, atlikti pagrindinius statybos darbus, tvarkyti techninę dokumentaciją, prižiūrėti ir organizuoti vykdomus statybos darbus, spręsti statybos darbų technologijos, pastatų priėmimo, licencijų klausimus, naudotis informacinėmis technologijomis, verslo organizavimo pradmenis, statybinių medžiagų rūšis ir grupes, statybinių medžiagų laikymo taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, būti atidžiu ir sąžiningu.

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Kompiuterių tinklų derintojai

Modulinė kompiuterių tinklų derintojo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklų derintoją, išmanantį darbą kompiuterių tinkle ir gebanti dirbti įmonėse, kuriuose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems kompiuterių tinklų derintojo veiklos procesams: nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių derinimui, kompiuterinių tinklų komponenčių derinimui, kibernetinės saugos taikymui, naujų darbo vietų įrengimui, tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūrai, tinklo duomenų srautų stebėjimui.

Suvirintojai

Išmoksite suvirinti metalines detales dujomis bei elektra, paruošti detales, kurias reikia suvirinti, paruošti postus dujiniam ar rankiniam elektriniam suvirinimui ir pjovimui arba suvirinimui pusautomačiais.

Floristai

Mokėsite organizuoti darbo vietą, aptarnauti klientus, komponuoti skintus, džiovintus, vazoninius ir dirbtinius augalus, dirbti floristinėmis medžiagomis, aksesuarais, gamybos įrenginiais ir įrankiais, išmanysite naudojamų medžiagų savybes, paskirtį ir taikymo galimybes. Gebėsite naudotis floristine literatūra, žinynais, katalogais ir technologijomis.

Automobilių mechanikai

Išmoksite įvertinti automobilio bei jo mechanizmų techninę būklę, nustatyti gedimus ir jų priežastis, atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, atlikti ardymo/surinkimo darbus. Gebėsite dirbti suvirinimo įrengimais, atlikti metalo apdirbimo šaltkalvystės darbus.

Padavėjai ir barmenai

Išmoksite sudaryti valgiaraštį, įvairiais būdais serviruoti stalus. Išmoksite parinkti indus, įrankius, patiekti valgius, parinkti gėrimus. Gebėsite organizuoti įvairius pobūvius ir jų metu aptarnauti lankytojus.

Statybos verslo paslaugų teikėjai

Išmoksite įvertinti verslo aplinką, pasirinkti palankiausias verslo organizavimo formas, rengti individualios statybos įmonės verslo planą ir steigimo dokumentus, parinkti, paruošti ir sandėliuoti statybines medžiagas ir žaliavas, tikrinti medžiagų ir konstrukcijų kokybę, atlikti pagrindinius statybos darbus, tvarkyti techninę dokumentaciją, prižiūrėti ir organizuoti vykdomus statybos darbus, spręsti statybos darbų technologijos, pastatų priėmimo, licencijų klausimus, naudotis informacinėmis technologijomis, verslo organizavimo pradmenis, statybinių medžiagų rūšis ir grupes, statybinių medžiagų laikymo taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, būti atidžiu ir sąžiningu.

Elektros įrenginių elektromechanikai

Išmoksite skaityti elektros schemas, matuoti elektrinius ir neelektrinius dydžius, montuoti ir eksploatuoti apšvietimo įrenginius, elektros pavaras, aukštosios įtampos skirstomuosius, transformatorių pastočių įrenginius, elektros tiekimo oro linijas, montuoti kabelines linijas, eksploatuoti relinės apsaugos ir automatikos įrenginius, elektronikos įrenginius, atlikti pagrindines šaltkalvio operacijas, naudotis informacinėmis technologijomis, organizuoti verslą, žinoti elektrotechnikos, automatikos ir elektronikos pagrindus, elektromechaninių prietaisų konstrukcijas ir veikimo principus, elektrosaugos ir saugos darbe reikalavimus, mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis.

Apeigų ir švenčių organizatoriai

Būsimieji renginių organizatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi renginių ir švenčių bei apeigų organizavimo, etiketo, estetikos ir aptarnavimo bei bendravimo kultūros, teisės pagrindų, verslo ir apskaitos pagrindų, apeigų scenarijaus bei sąmatos sudarymo ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo kabinetuose bei renginių organizavimo įmonėse. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami renginių organizavimo ir vedimo, bendravimo, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai. Renginių organizatoriaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Praktika vyksta praktikos vietose pagal sutartis. Praktika atliekama pas darbdavius. Baigus apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal kultūros, meno, pramoginių renginių organizavimo krypties programas.

Kirpėjai

Kirpėjo modulinė profesinė mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Mokymo programa skirta rengti kirpėjus, gebančius atlikti plaukų priežiūros, trumpalaikio plaukų sušukavimo, plaukų kirpimų, ilgalaikio plaukų garbanojimo ir tiesinimo, plaukų dažymo, šukuosenų modeliavimo. Siekiant šių tikslų būsimieji kirpėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi plaukų kirpimo, įvairių šukuosenų modeliavimo, trumpalaikio plaukų sušukavimo, plaukų dažymo, ilgalaikio plaukų garbanojimo ir tiesinimo, gaminių iš plaukų komponavimo ir jų pritaikymo, naudotis kirpyklų darbo įrankiais ir įranga, bendravimo su klientais ir apskaitos, sanitarijos ir higienos reikalavimų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo kabinete, kirpyklose ir grožio salonuose. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami plaukų priežiūros, trumpalaikio plaukų sušukavimo, plaukų kirpimų, ilgalaikio plaukų garbanojimo ir tiesinimo, plaukų dažymo, šukuosenų modeliavimo gebėjimai. Baigusiajam suteikiama kirpėjo kvalifikacija. Baigus kirpėjo modulinę profesinę mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo paslaugų asmenims studijų krypties programas.

Siuvėjai

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, siuvėją gebantį dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, besivadovaujantį etikos normomis ir krikščioniškomis vertybėmis. Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas: darbo vietos pasiruošimui, medžiagų pažinimui ir sukirpimui, siuvimo paslaugų teikimui, drabužių konstrukcijos parinkimui ir pritaikymui, lekalų parengimui ir detalių sukirpimui, drabužių paruošimas primatavimui, drabužių siuvimui ir taisymui, drabužių baigiamųjų darbų atlikimui, drabužių modeliavimui.

Higieninės kosmetikos kosmetikai

Higieninės kosmetikos kosmetiko profesinė mokymo programa skirta asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Mokymo programa skirta rengti higieninės kosmetikos kosmetikus, gebančius atlikti veido priežiūros procedūras, veido ir kūno masažus, makiažus, depiliacijas, aparatines procedūras, rankų ir kojų priežiūros procedūras. Siekiant šių tikslų būsimieji higieninės kosmetikos kosmetikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi veido priežiūros, veido ir kūno masažų, makiažų, depiliacijos, rankų ir kojų priežiūros, naudojimosi įrankiais ir įranga, bendravimo su klientais, sanitarijos ir higienos reikalavimų ir kt. Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, grožio salonuose, kosmetikos kabinetuose, grožio terapijos ir kosmetologijos centruose, kosmetologinėse gydyklose. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami veido priežiūros, veido ir kūno masažų, makiažų, depiliacijos, rankų ir kojų priežiūros gebėjimai. Baigusiajam suteikiama higieninės kosmetikos kosmetiko kvalifikacija.

Baigus higieninės kosmetikos kosmetiko profesinio mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo paslaugų asmenims studijų krypties programas.