Ugdymas

Profesinio mokymo skyrius

Mokymo programos

Profesinio mokymo skyriaus nuostatai

Tęstinis mokymas

2018 m. kompetencijų vertinimo tvarkaraštis

Gimnazijos skyrius

Gimnazijos skyriaus nuostatai

2018 metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2018 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo mokytojų 2017-2018 m.m. I pusmetį teikiamų konsultacijų grafikas

2017-2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokinio individualus ugdymo planas